W naszej Akademii pragniemy stworzyć prawdziwie domową atmosferę. Pragniemy stworzyć miejsce wolne od ograniczeń
jakie niesie ze sobą edukacja konwencjonalna.


Wierzymy w fundamentalne prawo wszystkich dzieci do realizowania swojego potencjału kreatywności. Z zaangażowaniem tworzymy pozytywne otocznie,
w którym dziecko powierzone naszej opiece będzie traktowane z szacunkiem
i zostanie zachęcone do tego, aby stać się odpowiedzialną, rezolutną i otwartą jednostką, mającą poczucie celu.

Filozofia naszej placówki została zainspirowana ideą edukacji i wychowania
człowieka, zgodną z założeniami dr Marii Montessori. Naszym celem jest
wychowanie samodzielnego, wierzącego we własne siły i przekonanego
o własnej wartości dziecka.

Przygotowanie otoczenia i przygotowanie nauczyciela to praktyczny fundament naszego wychowania. Postawa nauczyciela musi zawsze wynikać z miłości. Dziecku zawsze należne jest pierwsze miejsce.
Maria Montessori

Maria Montessori

„Domy Dziecięce”

Nauka poprzez zmysły, bezpośrednie działane i doświadczenie...

Aby zapewnić Dzieciom optymalne warunki do działania i doświadczania, wszystkie sale w Akademii wyposażone są w oryginalne materiały, zwane materiałem rozwojowym Marii Montessori.

Wierzymy, że inteligencja nie jest ustalona w momencie urodzin oraz że potencjał ludzki jest nieograniczony. Wiemy, że dzieci
uczą się poprzez przykład, dlatego stosujemy pozytywne wspieranie, zachęcamy do robienia postępów oraz zwracamy uwagę
na indywidualne wysiłki, jak również na poziom rozwoju w przeciwieństwie do skupiania się na zasadach i konsekwencjach.

Kiedy dzieci wierzą, że są zdolne i samodzielne, odnoszą sukcesy w szkole i starają się z wszystkich sił poprzez działanie.
My dokładamy wszelkich starań, aby dać dziecku poczucie odpowiedzialności i zachęcić do bycia dumnym z robienia czegoś samemu.
 

Nasze struktury

Międzynarodowa Akademia Montessori powstała z inicjatywy Spectrum Progress - organizacji o profilu edukacyjnym. Spectrum Progress prowadzi szkolenia i warsztaty dla psychologów, terapeutów, nauczycieli, rodziców i opiekunów o tematyce psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej. Współpracujemy z gronem organizacji i profesjonalistów w zakresie wymiany doświadczeń dotyczących innowacyjnych metod edukacyjno - terapeutycznych, zarówno w kraju jak i za granicą. Celem naszej organizacji jest poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji. Wspieramy rodziców w ich staraniach wychowawczych, promujemy nowoczesne metody kształcenia oraz wspieramy kształtowanie właściwych postaw wobec edukacji.

W 2016 roku powołaliśmy Fundację Spectra, która angażuje się w działalność charytatywną. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju więzi rodzinnych i społecznych, integracja przez sport i kulturę oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna i szkoleniowa. Fundacja Spectra jest organem prowadzącym Centrum Rozwoju Spectra. Fundacja Spectra angażuje się w organizowanie licznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Działania Fundacji koncentrują się także na upowszechnianiu wiedzy dotyczącej skutecznych form terapii dzieci z zaburzeniami, w szczególności spectrum autyzmu. 

We wrześniu 2018 roku przy naszej Akademii rozpoczęła swoją działalność pierwsza w Polsce Szkoła Muzyczna Montessori Mozarts. Przy naszej Akademii działa również Centrum Rozwoju Spectra z szeroką ofertą zajęć dodatkowych oraz terapeutycznych.

W roku 2019 planujemy budowę dużego ośrodka edukacyjnego, który pomieści - Szkołę Podstawową (klasy 4 - 8), Gimnazjum, Liceum, Szkołę Muzyczną oraz Centrum Rozwojowe. Nowy Kampus będzie liczył około 5000 m2 powierzchni.

www.spectrumprogress.org

www.fundacjaspectra.org

Instagram

@akademia_montessori

Międzynarodowa
Akademia Montessori

Obserwuj

Jesteś zainteresowany rekrutacją
do naszej szkoły?

Dołącz do naszej społeczności.


Wypełnij formularz