Realizowanie programu dwujęzyczności

Dwujęzyczność jest realizowana we wszystkich klasach szkolnych.
Uczniowie przez cały czas pobytu w Akademii mają kontakt z językiem żywym. Nauczyciel prowadzący, bądź asystent, posługuje się wyłącznie językiem angielskim w rozmowach z dziećmi. Indywidualne prezentacje oraz spotkania
w kręgu prowadzone są w dwóch językach. Jest to najlepsza, naszym zdaniem, praktyka nauki języka angielskiego w szkole.
Realizowanie programu dwujęzyczności - Montessori

Korzyści
edukacji dwujęzycznej

Według współczesnych badań nauka języka pierwszego w domu we wczesnym dzieciństwie jest bardzo korzystna dla dziecka,
ponieważ staje się kognitywnym i komunikacyjnym fundamentem, na którym wspiera się ogólny rozwój człowieka, a następnie rozwój języka drugiego. Niektórzy eksperci zalecają nawet, aby dziecko uzyskało możliwie wysoką kompetencję w języku pierwszym, używanym w domu, gdyż tylko wtedy przyniesie to wysokie korzyści kognitywne oraz językowe w nabywaniu języków kolejnych. To zalecenie odnosi się oczywiście do dzieci, dla których język mniejszościowy jest językiem pierwszym nabywanym
w kręgu rodzinnym, zanim dziecko pójdzie do przedszkola i szkoły, gdzie nauczy się języka dominującego. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby dziecko nabywało dwa lub więcej języków równolegle od wczesnego dzieciństwa, jak w przypadku
dwujęzycznych domów, gdzie rodzice używają różnych języków w rozmowie ze swoimi dziećmi.

Od kilkudziesięciu lat badania konsekwentnie pokazują, iż dwujęzyczne wychowanie może dzieciom zapewnić pewną przewagę
w rozwoju kognitywnym i społecznym nad dziećmi jednojęzycznymi. Okazuje się na przykład, że dwujęzyczne dzieci wypadają lepiej w zadaniach wymagających szybkich zmian wykonywanych czynności oraz zaprzestania wyuczonego działania.
Wynika to zapewne z tego, iż osoba dwujęzyczna musi często zamieniać jeden język na drugi, czyli zaprzestawać używania jednego języka, kiedy chce lub musi posługiwać się innym. Naukowcy wykazują także, iż już w wieku niemowlęcym dwujęzyczne dzieci mają przewagę nad niemowlętami jednojęzycznymi w zakresie wykorzystywania wiedzy wyniesionej podczas jednego doświadczenia podczas kolejnych doświadczeń w ich życiu. Inne badania mówią o tym, że dla dwujęzycznych dzieci, wcześniej niż dla dzieci jednojęzycznych, znaczenie pojęć staje się ważniejsze niż ich powierzchniowa reprezentacja w postaci słowa. Bierze się to stąd,
że od wczesnego dzieciństwa stykają się ze słowami w różnych językach, które mają to samo znaczenie. Dwujęzyczne dzieci zatem wyprzedzają dzieci jednojęzyczne w swoich zdolnościach interpretacji znaczenia o 2-3 lata.

Wykorzystujemy następujące
metody nauczania:

Metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning, czyli Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo - Językowe.
To innowacyjne podejście zakłada nauczanie dwuogniskowe, w którym drugi język jest wykorzystywany zarówno do nauczania przedmiotu jak i samego języka. W licznych publikacjach oraz raportach unijnych podkreśla się iż zintegrowane kształcenie przedmiotowo- językowe lepiej przygotowuje uczniów do funkcjonowania w zjednoczonej Europie, ułatwia przyszłą mobilność zawodową, zwiększa możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy, a przede wszystkim zwiększa motywację do nauki języka obcego jako narzędzia do zdobywania wiedzy oraz wzmacnia efektywność nauczania języka obcego.

Immersion (Let’s Immerse in English), czyli immersja - język jest przyswajany wszystkimi zmysłami, dzieci zostają „zanurzone”
w język angielski a nauka nie jest typową lekcją. Dzieci doświadczają języka angielskiego w codziennych sytuacjach życiowych,
w zabawie, na spacerach, podczas posiłków i zajęć.

Inquiry-based learning - Uczenie przez Pytanie, uczenie przez wzbudzenie w dzieciach zainteresowania oraz stawianie problemów do rozwiązania. Polega na aktywizowaniu dzieci/uczniów do szukania odpowiedzi na pytania. Ta metoda pozwala kształtować kluczowe umiejętności: czytanie ze zrozumieniem, myślenie naukowe, umiejętność komunikowania się, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji, umiejętność pracy zespołowej. Wykorzystujemy naturalne zainteresowanie dziecka otaczającą go rzeczywistością.

Metoda TBLT (Task Based language learning) - używanie autentycznego języka oraz wykonywanie określonych projektów
w języku angielskim.

FERA - Montessori SzkołaMetoda CLT (Communicative language teaching) - metoda ta zakłada że języka obcego uczymy się o wiele szybciej, efektywniej i zapamiętujemy go na dłużej gdy zostaniemy zaktywizowani do komunikacji. W metodzie tej kładziemy nacisk nacisk na komunikację a nie na eliminowanie błędów językowych. Nauka tą metodą to: odgrywanie scenek, czytanie książek, słuchanie audycji radiowych, przygotowanie dialogów. Mówimy, mówimy i jeszcze raz mówimy…

Realizowanie programu dwujęzyczności

Zespół nauczycieli Międzynarodowej Akademii Montessori wykorzystuje najlepsze praktyki oraz zdobyte doświadczenia
w realizowaniu programu dwujęzyczności. Dwujęzyczność jest realizowana we wszystkich klasach szkolnych. Uczniowie przez cały czas pobytu w Akademii mają kontakt z językiem żywym. Nauczyciel prowadzący, bądź asystent, posługuje się wyłącznie językiem angielskim w rozmowach z dziećmi. Indywidualne prezentacje oraz spotkania w kręgu prowadzone są w dwóch językach.
Jest to najlepsza, naszym zdaniem, praktyka nauki języka angielskiego w szkole.

Nasza Akademia należy do programu Addvantage British Council. Nasi podopieczni mają możliwość zdawania egzaminów
i dokumentowania nauki języka angielskiego od najmłodszych lat. Dzieci mają możliwość zdobycia certyfikatów Cambridge (YLE) Young Learners. Egzaminy odbywają się za dodatkową opłatą w siedzibie naszej Akademii.

Kadra Naszej Akademii jest członkiem Educational Collaborative for International Schools, zrzeszających szkoły Międzynarodowe na całym świecie. Dzięki temu ma możliwość wymiany doświadczeń i korzystania z rozwiązań, badań oraz dotacji dla szkół międzynarodowych.

Akademia dołączyła do Programu - Cambridge Global Perspectives Challange.
Bliżej o programie: Cambridge Global Perspectives Challenge

Międzynarodowa Akademia Montessori złożyła aplikację do Programu Cambridge i zabiega o to, aby stać się szkołą Cambridge.
W pierwszym roku działalności szkoła będzie przechodziła przez wymagający proces certyfikacji. Nasza Akademia zacieśniła współpracę z Cambridge Assessment International Education w zakresie programu edukacji dwujęzycznej.
Cambridge Bilingual Education

W naszej Akademii podążamy za wytycznymi British Curriculum.

British Council - Montessori Szkoła


Program brytyjski cieszy się ogromną reputacją, jest rozpoznawany i uznawany na całym świecie. Program zakłada wszechstronną edukację i kładzie nacisk na rozwój osobowości dziecka, poszukiwanie jego talentów, szczególnych umiejętności. Bazuje na jego zainteresowaniach i możliwościach. Wspiera naukę poprzez zadawanie pytań, rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie.

Program brytyjski dzieli się na następujące etapy:

Key stages/EtapyAges/Wiek
FOUNDATION STAGE3 - 5
KEY STAGE 15 - 7
KEY STAGE 27 - 11
KEY STAGE 311 - 14
KEY STAGE 414 - 16
KEY STAGE 516 - 18

Jesteś zainteresowany rekrutacją
do naszej szkoły?

Dołącz do naszej społeczności.


Wypełnij formularz